artykuł nr 1

Uchwały z dnia 20 listopada

Uchwała nr 72 ws. ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach
Uchwała nr 73 ws. ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Uchwała nr 74 ws. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszanowie
Uchwała nr 75 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Uchwała nr 76 ws. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
Uchwała nr 77 ws. uznania terenów Nadleśnictwa Narol, położonych na obszarze Gminy Cieszanów za użytki ekologiczne.
Uchwała nr 78 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.
Uchwała nr 79 ws. obniżenia stawek skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2008.
Uchwała nr 80 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
Uchwała nr 81 ws. zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych, rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr 82 ws. zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2007.
Załączniki:
Uchwała 82107 KB
Uchwała 81168 KB
Uchwała 80458 KB
Uchwała 79103 KB
Uchwała 78207 KB
Uchwała 77558 KB
Uchwała 76247 KB
Uchwała 75353 KB
Uchwała 7445 KB
Uchwała 73122 KB
Uchwała 72175 KB