artykuł nr 1

Uchwała ws. uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów