artykuł nr 1

Uchwala Nr 49/VIII/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2006 rok

Działając na podstawie Uchwały Nr 55/VIII/2001 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy Cieszanów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2006 rok:

1.  Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie Aglomeracji Cieszanów i Załuże. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach nie objętych Aglomeracją.

2.             Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji wraz z przebudową oświetlenia parkowego.

3.             Pielęgnacja i konserwacja drzew oraz rewaloryzacja części zabytkowej parku podworskiego w Nowym Siole - II etap.

4.             Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec" w Cieszanowie.

5.             Roztoczański program rozwoju turystyki.

6.             Utworzenie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie.

7.             Informatyzacja miasta i gminy Cieszanów.

8.             Utwardzanie dróg gminnych.

9.             Utwardzanie dróg polnych.

                                                                                    §2.

Główne kierunki wydatków założone na 2006r. to:

1.  Finansowanie zadań priorytetowych wymienionych w § 1 Zarządzenia.

2.              Spłata zadłużenia - spłata przypadających rat pożyczek i kredytów.

3.              Finansowanie zadań zawartych we wnioskach złożonych do programów rozwoju regionalnego.

4.              Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych, urzędu, utrzymanie dróg gminnych itp.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.