artykuł nr 1

Funkcję Sekretarza Urzędziu Miasta i Gminy Cieszanów pełni Stanisław Zarębski

ul. Rynek 1 37-611 Cieszanów

tel: (016) 632 86 65

email: s.zarebski(at)cieszanow.eu