artykuł nr 1

Funkcję Skarbnika w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów pełni mgr Anna Stanowska

ul. Rynek 1 37-611 Cieszanów

tel: (16) 6311076 wew.19, (16) 6311051,

e-mail: cieszanow@rz.jst.net.pl

Do zakresu działania Skarbnika Gminy należą sprawy gospodarki finansowej budzetu Gminy.