artykuł nr 1

BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów

Biuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

www.boe-cieszanow.4bip.pl

Zarząd Dróg Gminnych w Cieszanowie

www.zdg-cieszanow.4bip.pl

Szkoła Podstawowa im. płk. Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

www.spc-cieszanow.4bip.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowie

www.spd-cieszanow.4bip.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu

www.zspnl-cieszanow.4bip.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Józefa Kłosa w Cieszanowie

www.sds-cieszanow.4bip.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Siole

www.zspns-cieszanow.4bip.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niemstowie

www.zspn-cieszanow.4bip.pl

Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie

www.mgops-cieszanow.4bip.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie

www.mbp-cieszanow.4bip.pl

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

https://ckiscieszanow.bip.gov.pl