artykuł nr 1

Informacje i dane z zakresu planowania przestrzennego

obrazek
artykuł nr 2

Informacje i dane z zakresu planowania...

dot. wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego