artykuł nr 11

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-IV.7440.15.2023.WZ z dnia 08.05.2023 + decyzja

Załączniki:
skm_c30824051515290.pdf299 KB
artykuł nr 12

Informacja znak: RS.ZUZ.4211.11.2024.EL z dnia 10.05.2024 r. PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania

Załączniki:
skm_c30824051514501.pdf42 KB
artykuł nr 13

Informacja znak: RS.ZUZ.4211.8.2024.KZ2 z dn. 10.05.2024 r. PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:
skm_c30824051514500.pdf42 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż...

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż działki 4309, poł. w Cieszanowie 14.05.2024
artykuł nr 15

Opinia PPIS w Lubaczowie znak: PSNZ.9020.4.13.2024.KM z dnia 08.05.2024 r. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-6/24

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Cieszanów PV o mocy do 150 MWp   w miejscowości Cieszanów, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie”.

3.

Znak sprawy

PSNZ.9020.4.13.2024.KM

4.

Data wydania

08.05.2024 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Ib vogt Polska Spółka z o. o., ul. Westerplatte 1/10, 50-341 Wrocław

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-1/24

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-1/24,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 10.05.2024 r.

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024