artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka 556/3 Nowe Sioło - 22.05.2024
artykuł nr 7

Informacja PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RS.ZUZ.4211.9.2024.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:
skm_c30824052114500.pdf40 KB
artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Dachnów - 20.05.2024
artykuł nr 9

Opinia PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RS.ZZŚ.4901.71.2024.AT z dnia 09.05.2024 r. o braku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Cieszanów PV o mocy do 150 MWp w m. Cieszanów, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie".

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-7/24

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Cieszanów PV o mocy do 150 MWp w m. Cieszanów, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie”.

3.

Znak sprawy

RZ.ZZŚ.4901.71.2024.AT

4.

Data wydania

09.05.2024 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Ib vogt Polska Sp. z o. o., ul. Westerplatte 1/10, 50-341 Wrocław

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-1/24

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-1/24, P-6/24,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 15.05.2024 r.

 

 

 

artykuł nr 10

Decyzja znak: PSK.9020.51.7.2024 z dnia 10.05.2024 r. PPIS w Lubaczowie o jakości wody z wodociągu z Polance Horynieckiej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:
skm_c30824051608540.pdf131 KB
Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024