artykuł nr 41

Ogłoszenie o I publicznym nieograniczonym...

Ogłoszenie o I publicznym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki 4322/24 poł. w Cieszanowie.
artykuł nr 42

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka 4320/44 poł. w Cieszanowie.
artykuł nr 43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. 1228/21, obręb Nowe Sioło.
artykuł nr 44

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 4675/12, poł. w Cieszanowie.
artykuł nr 45

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 4309 położonej w Cieszanowie.
Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024