artykuł nr 26

Ogłoszenie o III publicznym przetargu na...

Ogłoszenie o III publicznym przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w Gorajcu.
artykuł nr 27

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na...

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Dachnowie
artykuł nr 28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. działki 1300/23 poł.w Dachnowie.
artykuł nr 29

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz....

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. działki 452/2 poł. w Folwarkach.
artykuł nr 30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka 1758, poł. w Cieszanowie.
Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024