artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Cieszanowie - lokal mieszkalny przy ul. Lityńskiego 3
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w miejscowości Niemstów.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w miejscowości Gorajec.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w Nowym Siole
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowe Sioło