artykuł nr 1

Cieszanów, dnia 13-12-2016

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy wsi Nowe Sioło i Stary Lubliniec oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszone zostały do publicznej  wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, które podlegają wywieszeniu do 04-01-2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 2

Cieszanów, dnia 05-12-2016

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy wsi Niemstów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 27-12-2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

 

artykuł nr 3

Cieszanów, dnia 15-11-2016

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy wsi Nowe Sioło i Kowalówka oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 07-12-2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

artykuł nr 4

Cieszanów, dnia 07-11-2016

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy wsi Nowe Sioło oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 29-11-2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

artykuł nr 5

Cieszanów, dnia 19-10-2016

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy wsi Nowy Lubliniec i Nowe Sioło oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszone zostały do publicznej  wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, które podlegają wywieszeniu do 10-11-2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny