artykuł nr 21

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji,

Cieszanów, dnia 20 października 2023 r.

O.0012.1.10.2023

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej, które odbędzie się 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

 

artykuł nr 22

Informacja Burmistrza MiG Cieszanów o finansowaniu usuwania wyrobów azbestowych w 2023 r.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego znak:ABR.6740.4.50.2023 z dnia 17.10.2023 r.

Załączniki:
obwieszczenie_starosty.pdfMB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o wyborze partnera w celu wspólnej...

Gmina Cieszanów zawiadamia o wynikach naboru Partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEPK.07.12-IP.01-004/23, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
artykuł nr 25

OBWIESZCZENIE

Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 3 sierpnia 2023 r. utrzymującą w mocy Decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 kwietnia 2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojwódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Bełżec na odcinku Oleszyce-Cieszanów od km 33+688,93 do km 43+947,31 wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych".