artykuł nr 16

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
artykuł nr 17

Zawiadomienie znak: RZ.ZUZ.4.4210.290.2023.KZ2 z dnia 9.11.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania

Załączniki:
skm_c30823111715220.pdf164 KB
artykuł nr 18

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZUZ.4.4210.290.2023.KZ2 z dnia 9.11.2023 r.

Załączniki:
skm_c30823111715040.pdf50 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340
artykuł nr 20

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 27 października (piątek) 2023 roku o godzinie 1200 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów