artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczów

dot. inwestycji pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dachnów 2 na działkach nr ewid. 1300/23, 1300/24, 1300/25 położonych w Dachnowie"
artykuł nr 2

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 28 grudnia (czwartek) 2023 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
artykuł nr 3

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się 28 grudnia 2023 r
artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

dot. Rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec
artykuł nr 5

Informacja o zaktualizowanej w październiku...

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, 2005, zwana dalej ustawą) Gmina Cieszanów ogłasza informację o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji w 2023 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wysokości wskaźnika zwiększającego.