artykuł nr 41

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczów

dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej Dachnów 2 na działkach nr ewid. 1300/23, 1300/24, 1300/25 obręb Dachnów
artykuł nr 42

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 26 stycznia (piątek) 2024 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
artykuł nr 43

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.
artykuł nr 44

Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2024...

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, dalej zwana ustawą)
artykuł nr 45

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

dot. budowy farmy fotowoltaicznej na części działek nr ewid.: 396, 410 w obrębie ewidencyjnym Niemstów