artykuł nr 36

Informacja o możliwości pozyskania przez...

Kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, mogą otrzymać: -Kluby jednosekcyjne 10 tys. złotych; - Kluby wielosekcyjne 15 tys. złotych.
artykuł nr 37

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona dnia 26 stycznia 2024 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Nr 9 w Cieszanowie "Stół Wielkanocny".

Załączniki:
stol_wielkanocny.pdf966 KB
artykuł nr 38

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczów

dot. projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Dachnów 2 o mocy do 63 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid.: 1300/23, 1300/24, 1300/25 w miejscowości Dachnów
artykuł nr 39

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczów

dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej Dachnów 2 na działkach nr ewid. 1300/23, 1300/24, 1300/25 obręb Dachnów
artykuł nr 40

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 26 stycznia (piątek) 2024 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów