artykuł nr 26

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia...

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych
artykuł nr 27

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i...

dot. budowy farmy wiatrowej Dachnów2 o mocy do 63 MW na działkach nr ewid. 1300/23, 1300/24, 1300/25
artykuł nr 28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuków"
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy...

Otwarty konkurs projektów dla organizacji o charakterze sportowym w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu rozwoju sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 r
artykuł nr 30

Informacja o zaktualizowanej w lutym 2024 roku...

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400)