artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 Burmistrza Miasta i Gminy...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2024 r.
artykuł nr 22

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 22 marca (piątek) 2024 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
artykuł nr 23

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
artykuł nr 24

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

dot. zakończenia postępowania dowodowego
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy...

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2024 roku.