artykuł nr 6

Informacja o zaktualizowanej w kwietniu 2024 roku...

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, dalej zwana ustawą) Gmina Cieszanów ogłasza informację o zaktualizowanej w kwietniu 2024 roku podstawowej kwocie dotacji w 2024 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wysokości wskaźnika zwiększającego.
artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia...

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta i Gminy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży zgodnie z zarządzeniem Nr 32/2024
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2024.
artykuł nr 10

Informacja dotycząca realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy

Załączniki:
skm_c224e24050609050.pdfMB