artykuł nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza drugi...

Formularz oferty dostępny na stronie: https://cieszanow.pl/ngo/1707-burmistrz-miasta-i-gminy-cieszanow-oglasza-drugi-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-oraz-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy-dotowanych-z-budzetu-miasta-i-gminy-cieszanow-w-2024-r.html
artykuł nr 2

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza...

Formularz oferty dostępny pod adresem: https://cieszanow.pl/ngo/1706-burmistrz-miasta-i-gminy-cieszanow-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-tradycji-dotowanych-z-budzetu-miasta-i-gminy-cieszanow-w-2024-r.html
artykuł nr 3

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 19 kwietnia (piątek) 2024 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
artykuł nr 4

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. (piątek)
artykuł nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuków” na działkach nr ewid.: 740, 821, 864, 865, 863