artykuł nr 1

Karta informacyjna opinii PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-21/22

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii 110 kV Józefów-Lubaczów”.

3.

Znak sprawy

RZ.ZZŚ.4.435.98.2022.AT

4.

Data wydania

29.03.2022 (data wpływu 20.05.2022 r.)

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, której pełnomocnikiem jest Pan Waldemar Więckowski

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-3/22

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-3/22, P-11/22, P-13/22, P-14/22,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego    Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 24.05.2022 r.

artykuł nr 2

Karta informacyjna opinii PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-20/22

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geodez. 76 położonej w obrębie Chotylub, gmina Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

RZ.ZZŚ.4.435.95.2022.AT

4.

Data wydania

24.03.2022 r. (data wpływu: 20.05.2022 r.)

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

COPERNIC Black sp. z o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków

Pełnomocnik: P. Klaudia Janocha

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-5/22

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-5/22, P-10/22, P-12/22

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 24.05.2022 r.

artykuł nr 3

Karta informacyjna opinii PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-19/22

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geodez. 89/13, 89/12 położonych w obrębie Chotylub, gmina Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

RZ.ZZŚ.4.435.94.2022.AT

4.

Data wydania

24.03.2022 r. (data wpływu: 20.05.2022 r.)

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

COPERNIC Black sp. z o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków

Pełnomocnik: P. Klaudia Janocha

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-4/22

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-4/22, P-9/22, P-15/22

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 24.05.2022 r.

artykuł nr 4

Karta Informacyjna opinii PPIS w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-18/22

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwami „Gorajec PV I” oraz „Gorajec PV II”  o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorową SN/nN każda w miejscowości Gorajec”.

3.

Znak sprawy

PSNZ.9020.4.18.2022.MŹ

4.

Data wydania

13.05.2022 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

ROMGOS PMB Energia Sp. z o. o., ul. Zaciszna 1 D, 63-200 Jarocin

Pełnomocnik: P. Piotr Andrzejuk

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-1/22

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14 Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-1/22,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 20.05.2022 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid.: 4874, 4873, 4889/1 w miejscowości Cieszanów