artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dot. rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dachnów
artykuł nr 2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanów"
artykuł nr 3

Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty...

Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku, ustalonej na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089), statystycznej liczbie uczniów oraz wysokości wskaźnika zwiększającego
artykuł nr 4

Sadzenie drzew miododajnych.

  Akcja sadzenia drzew w 2022 r. rozpoczęta!

  W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w  ramach której zrealizowane zostało zadanie pn: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

17 października  2022 r. przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych, podmiotom współpracującym z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach tego zadania.

Spotkanie poprowadził wicemarszałek Piotr  Pilch, który przypomniał, że idea prowadzenia kampanii wspierającej owadopylność poprzez sadzenie roślin miododajnych  zrodziła się w 2015 r., we współpracy Samorządu Województwa z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, który reprezentował Prezes, Pan Tadeusz Dylon.

W tym roku współpracę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach zadania rozpoczął na podstawie podpisanego porozumienia Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu, który reprezentował  Pan Jan Sęk – Prezes Związku.

Realizacja tych działań oraz ich szeroki zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie przez Samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Marszałek Piotr Pilch podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie i podziękował Prezesowi, Panu Adamowi Skibie, który  wspiera Województwo Podkarpackie  w tych działaniach.

  W ciągu ośmiu lat na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 670 tys. zł., przy czym środki  na jego realizację  w znacznej mierze pochodziły z dotacji, jaką samorząd pozyskał z WFOŚ i GW w Rzeszowie. Dzięki temu działaniu  do 2021 r. zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 45 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, a w 2022 roku zakupiono kolejne 5400 szt. drzewek i krzewów miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na nasze zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do udziału w działaniu zgłosiło się 92 samorządy.

Wicemarszałek Piotr Pilch podziękował za trud związany z przeznaczeniem i przygotowaniem terenów pod nasadzenia oraz z samym przeprowadzeniem akcji sadzenia, w którą często zaangażowana  jest społeczność lokalna, dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inne osoby, którym leży na sercu dbanie o środowisko oraz estetykę naszego województwa.

  ,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem

  na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim"

finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

artykuł nr 5

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dot. rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Lubliniec