artykuł nr 1

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW ZA ROK 2019

artykuł nr 2

Raport o stanie MiG Cieszanów za 2018 r