artykuł nr 1

Raport o stanie gminy za 2020 r

artykuł nr 2

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW ZA ROK 2019

artykuł nr 3

Raport o stanie MiG Cieszanów za 2018 r