artykuł nr 16

Zarządzenie dotyczące konsultacji społecznych wraz z ankietą do konsultacji

artykuł nr 17

Wyniki konsultacji społecznych

artykuł nr 18

Przeprowadzenie konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Cieszanów.