artykuł nr 1

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie...

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - RODO).
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych...

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
artykuł nr 3

Klauzula informacyjna Udostępnienie informacji...

Klauzula informacyjna Udostępnienie informacji publicznej
artykuł nr 4

Klauzula informacyjna Udzielenie zamówienia...

Klauzula informacyjna Udzielenie zamówienia publicznego - przetargi (powyżej progów)
artykuł nr 5

Klauzula informacyjna Udzielenie zamówienia...

Klauzula informacyjna Udzielenie zamówienia publicznego - przetargi (poniżej progów - np. zapytania ofertowe)