Oświadczenie Majątkowe - Wiesław Kudyba

obrazek
strona pierwsza oświadczenia