Uchwała nr 81 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjno – sportowe oraz handlowo – usługowe w Starym Lublińcu nad Zalewem”
Uchwała nr 82 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 83 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 84 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów
Uchwała nr 85 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole

Załączniki
Nr 81   512.245 KB
Nr 82   263.628 KB
Nr 83   128.141 KB
Zal 1 i 2 do uchwały nr 83   283.252 KB
Nr 84   260.663 KB
Zal nr 1 do uchwały nr 84   433.619 KB
Zal nr 2 do uchwały nr 84   921.329 KB
Zal nr 3 do uchwały nr 84   400.141 KB
Zal nr 4 do uchwały nr 84   376.713 KB
Nr 85   577.457 KB