Uchwała nr 24 w sprawie uchylenia uchwały Nr 65/XL/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do Związku Gminy Ziemi Przeworskiej i przyjęcia Statutu Związku.

Uchwała nr 25 w sprawie zmian do uchwały Nr 21/XLIX/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 rok.

Uchwała nr 26 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Załączniki
Uchwała 24   84.310 KB
Uchwała 25   118.594 KB
Uchwała 26   151.751 KB