główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 14 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 r.
Uchwała nr 15 ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie
Uchwała nr 16 ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Siole
Uchwała nr 17 ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Kowalówce
Uchwała nr 18 ws. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr 19 ws. zajęcia stanowiska dotyczącego przeznaczenia gruntów mienia komunalnego pod budowę Zakładu Karnego w Cieszanowie
Uchwała nr 20 ws. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Załączniki:
Uchwała 20 26 KB
Uchwała 19 22 KB
Uchwała 18 25 KB
Uchwała 17 24 KB
Uchwała 16 24 KB
Uchwała 15 24 KB
Uchwała 14 46 KB