Uchwała nr 14 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 r.
Uchwała nr 15 ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie
Uchwała nr 16 ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Siole
Uchwała nr 17 ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Kowalówce
Uchwała nr 18 ws. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr 19 ws. zajęcia stanowiska dotyczącego przeznaczenia gruntów mienia komunalnego pod budowę Zakładu Karnego w Cieszanowie
Uchwała nr 20 ws. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Załączniki
Uchwała 14   46.296 KB
Uchwała 15   23.948 KB
Uchwała 16   23.960 KB
Uchwała 17   23.957 KB
Uchwała 18   25.220 KB
Uchwała 19   22.478 KB
Uchwała 20   26.218 KB