w sprawie:    ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie  usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Treść uchwały w załączniku.

Załączniki
Uchwała   96.521 KB