główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGWWP z dnia 7.08.2019 (2)

Załączniki:
Załącznik 437 KB
artykuł nr 2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGWWP z dnia 7.08.2019 (1)

Załączniki:
Załącznik 419 KB
artykuł nr 3

Karta opinii PPIS w Lubaczowie z dnia 13.08.2019

Załączniki:
Załącznik 142 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

artykuł nr 5

Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miejski Klub Sportowy „JUWENIA” w Cieszanowie  złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego z rodzaju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – „Historia piłki nożnej w Gminie Cieszanów”.

  Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu cieszanow@vp.pl lub w jego siedzibie.