artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/259/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 - 2031

Załączniki:
uchwala_nr_259.pdfMB