artykuł nr 1

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw, w szczególnosci  zakładek na stronie BIP "Załatwianie spraw " oraz "Karty usług", zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych /np. wg poniższego wzoru - załącznika/.

(tu można dać załacznik)

Komunikowanie się  z Urzędem Miasta i Gminy Cieszanów, a także zgłoszenie  chęci korzystania z tłumacza języka migowego możliwe jest  w jednej z następujących form:
- e-mail  na adres: cieszanow@vp.pl
- faxem  na nr 16 6311440,
- telefonicznie na nr 16 6311076, 16 6328665.
- drogą  pocztową.
- strona internetowa: www.cieszanow.eu
Załączniki:
Załącznik24 KB