artykuł nr 1

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Niezbędne dokumenty: podanie Format MS Word DOC (22 KB),
dowód osobisty.
Opłaty:podanie - 5,00 zł
sporządzenie odpisu zupełnego - 25,00 zł
sporządzenie odpisu skróconego - 15,00 zł
pozostałe odpisy lub kserokopie - 3,00 zł od strony
Jednostka obsługująca: Urząd Stanu Cywilnego
Godziny urzędowania:Codziennie: od 700 do 1500

Wzory dokumentów w formacie Format MS Word DOC  mogą być czytane, edytowane oraz drukowane m. in. za pomocą programów: MS Word, MS Word Viewer i OpenOffice (programy MS Word ViewerOpenOffice można bezpłatnie pobrać z internetowych witryn producentów).