artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Niezbędne dokumenty: 

podanie Format MS Word DOC (19 KB), Format RTF RTF (6 KB), Format PDF PDF (18 KB);
do popbrania jako załącznik do niniejszej strony

- skrócony odpis aktu urodzenia;

- dowód osobisty;

- pisemne oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa; oraz o nazwiskach przyszłych małżonków i ich dzieci;

- dowód ustania poprzedniego małżeństwa (zgon, rozwód).

Opłaty:

- od podania - 5,00 zł;

- od każdego załącznika - 0,50 zł;

- za zaświadczenie o braku przeszkód - 19,00 zł;

- za sporządzenie aktu - 75,00 zł.

Jednostka obsługująca: Urząd Stanu Cywilnego
Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Dokumenty w formatach Format MS Word DOC i Format RTF RTF mogą być przeglądane, edytowane oraz drukowane m.in. za pomocą programu MS Word oraz dostępnych bezpłatnie programów MS Word ViewerOpenOffice.org. Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie Format PDF PDF można użyć m.in. dostępnego bezpłatnie programu Adobe Acrobat Reader.

Załączniki:
podanie DOC (19 KB)6 KB