artykuł nr 1

Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 59/VI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego nr 1007/2 o pow. 0.06 ha położonej w Nowym Siole.

 

W wykonaniu postanowień art. 1 8 póz. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 - tekst jednolity ,poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37ust. 2 pkt. 3, w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997  r. jednolity Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala

§  l

Przekazać w trybie bezprzetargowym na własność działkę nr 1007/2 o pow. 0.06 ha położoną w miejscowości Nowe Sioło, stanowiącą własność Gminy Cieszanów zabudowana stacją redukcyjno - pomiarową przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A w Warszawie - Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie, Terenową Jednostkę Obsługi Jarosław

§ 2

Informację o przeznaczeniu nieruchomości mienia komunalnego do sprzedaży na własność podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

§ 3

Wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

§ 4

Kosztami sporządzenia aktu notarialnego obciążyć nabywcę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.