artykuł nr 1

Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

 

 

:: Przepraszamy ::

Uzupełnienie treści uchwały do dnia 15.08.2004r

UMiG Cieszanów