artykuł nr 1

Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

 

 

:: Przepraszamy ::

Uzupełnienie treści uchwały do dnia 15.08.2004r

UMiG Cieszanów