artykuł nr 1

Uchwały z poprzedniej kadencji przeniesiono do archiwum!

Materiał dostepny w Biurze Rady UMiG w Cieszanowie