artykuł nr 1

Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w wersji ONLINE

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XL/315/2021 RADY MIEJSKIEJ W...

UCHWAŁA NR XL/315/2021 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 9 lipca 2021 r.
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XL/314/2021 RADY MIEJSKIEJ W...

UCHWAŁA NR XL/314/2021 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 9 lipca 2021 r.
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XL/313/2021 RADY MIEJSKIEJ W...

UCHWAŁA NR XL/313/2021 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX/310/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XL/312/2021 RADY MIEJSKIEJ W...

UCHWAŁA NR XL/312/2021 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 r.