artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIII/271/2021 w sprawie aktualizacji...

UCHWAŁA Nr XXXIII/271/2021 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIII/270/2021 w sprawie zmian w Uchwale nr XXXII/262/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok

Załączniki:
uchwala_nr_270.pdf428 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIII/269/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033

Załączniki:
uchwala_nr_269.pdfMB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIII/268/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok

Załączniki:
uchwala_nr_268.pdf899 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIII/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Załączniki:
uchwala_nr_267.pdf335 KB