artykuł nr 1

w sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2018 Rady Miejksiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 30 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 13

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

I

w sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2018 Rady Miejksiej w Cieszanowie

13

0

0

 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 

artykuł nr 2

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 30 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 13

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

8

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności

9

0

4

 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

WSTRZ

Wiesław Kossak

WSTRZ

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

WSTRZ

Andrzej Skiba

TAK

Kazimierz Wolanin

WSTRZ

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 

artykuł nr 3

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 30 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 13

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

7

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów

13

0

0

 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 

artykuł nr 4

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 30 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 13

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

6

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok

13

0

0

 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/81/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 30 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 13

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

5

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/81/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

13

0

0


 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK