artykuł nr 1

Uchwała nr 78 w sprawie wyboru ławnika.
Uchwała nr 79 w sprawie współpracy w ramach „Transgranicznego programu współpracy" Gminy Cieszanów i Miasta Gliniany (Ukraina).
Uchwała nr 80 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok

Załączniki:
Nr 80189 KB
Nr 7977 KB
Nr 7845 KB