artykuł nr 1

Uchwała nr 69 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 70 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 71 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Narol położonych w miejscowości Chotylub.
Uchwała nr 72 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Oleszyce położonych w miejscowości Dachnów i Niemstów.
Uchwała nr 73 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Powiatu Lubaczowskiego położonych w miejscowości Cieszanów.
Uchwała nr 74 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów
Uchwała nr 75 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad opłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Cieszanów.
Uchwała nr 76 w sprawie zmiany uchwały nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31-01-2011 o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.  "remont chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.
Uchwała nr 77 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

Załączniki:
Nr 77192 KB
Nr 7681 KB
Nr 7564 KB
Nr 7472 KB
Nr 73125 KB
Nr 72128 KB
Nr 7184 KB
Nr 7048 KB
Nr 6949 KB