artykuł nr 1

Uchwała nr 84 w sprawie zmiany uchwały Nr 83/LIX/2010 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie.
Uchwała nr 85 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.  św. Wojciecha w Cieszanowie w 2010 roku.
Uchwała nr 86 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przystosowanie WDK Gminy Cieszanów do pełnienia  współczesnych funkcji”
Uchwała nr 87 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez jednostki straży pożarnych w gminie Cieszanów” na lata 2009-2011„
Uchwała nr 88 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I„
Uchwała nr 89 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 42/LIII/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 21/XLIX/2010 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 r.
Uchwała nr 90 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Załączniki:
Nr 90263 KB
Nr 89126 KB
Nr 88126 KB
Nr 87124 KB
Nr 86127 KB
Nr 8577 KB
Nr 84160 KB