artykuł nr 1

Uchwała nr 49 w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/VII/06 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych
Uchwała nr 50 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy lubliniec”
Uchwała nr 51 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Lubaczowskiego położonej w miejscowości Gorajec
Uchwała nr 52 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego położonej w miejscowości Kowalówka
Uchwała nr 53 w sprawie udziału Gminy Cieszanów w projekcie pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”
Uchwała nr 54 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 i 2012 r. na realizację zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”
Uchwała nr 55 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego  na drodze powiatowej nr 1652R ul. Czereśnie oraz ul. Leśna w 2010 roku.
Uchwała nr 56 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
Uchwała nr 57 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 rok
Uchwała nr 58 w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Uchwała nr 59 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cieszanów

Załączniki:
5982 KB
5877 KB
57129 KB
56232 KB
5580 KB
54127 KB
53124 KB
52122 KB
51122 KB
Załacznik do 50897 KB
5076 KB
4970 KB