artykuł nr 1

Uchwała nr 20 w sprawie: wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Droga przez Zalew w Starym Lublińcu”.

Uchwała nr 21 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 15/XLVII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 rok.
 
Uchwała nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
 
Uchwała nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.
Załączniki:
Uchwała 23121 KB
Uchwała 22188 KB
Uchwała 21886 KB
Uchwała 20125 KB