artykuł nr 1

nr 81 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów położonej w mieście Cieszanowie.
nr 82 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
nr 83 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
nr 84 w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.
nr 85 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok

Załączniki:
Uchwała 85164 KB
Uchwała 8478 KB
Uchwała 8381 KB
Uchwała 8269 KB
Uchwała 8183 KB