artykuł nr 1

nr 69 w sprawie zmian zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I”
nr 70 w sprawie zmian zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przystosowanie Wiejskich Domów Kultury Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych funkcji”
nr 71 w sprawie: zmiany uchwały Nr 67/XLI/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XL/09 z dnia 10 września 2009 oraz uchwały Nr 10/XXXIV/09 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009
nr 72 w sprawie zmian do uchwały Nr 68/XLI/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 64/XL/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009 i uchwały Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do  uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009
nr 73 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok

Załączniki:
Uchwała 73191 KB
Uchwała 72129 KB
Uchwała 71128 KB
Uchwała 70146 KB
Uchwała 69142 KB