artykuł nr 1

Uchwała nr 33 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 3/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008-2013.

Uchwała nr 34 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała nr 35 w sprawie poręczenia spłaty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie.

Uchwała nr 36 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.

Uchwała nr 37 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok

Uchwała nr 38 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok, zmienionej uchwałą Nr 93/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

Uchwała nr 39 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.

Załączniki:
Uchwała 39252 KB
Uchwała 38180 KB
Uchwała 37339 KB
Uchwała 36206 KB
Uchwała 35154 KB
Uchwała 34197 KB
Uchwała 33387 KB